Har du en ulovlig garasjeport?

Mange produkter krever CE-godkjenning før de kan selges. Dette gjelder også garasjeporter. Å ha en ulovlig port kan skape konsekvenser for deg som forbruker. Likevel florerer det av porter uten korrekt CE-merking i Norge.

Hva betyr CE-merking?

I EU har man blitt enige om å beskytte forbrukere mot produkter som kan være farlige eller skadelige. Derfor har det blitt laget krav som visse type produkter skal tilfredsstille før de blir sluppet løs på markedet. Disse lovkravene er samlet i EU-direktivene og er også gjeldende i Norge. CE-merket er med andre ord en forsikring om at produktet er trygt og i samsvar med alle relevante EU-direktiver om produktsikkerhet.

 

Hvordan kan du sjekke om din garasjeport er CE-merket?

Som hovedregel skal merkingen være synlig, leselig og permanent på produktet. CE-merket skal altså være tydelig påført selve garasjeporten. Dersom du ikke finner CE-merket på porten, så skal merket være synlig på emballasjen eller dokumentasjonspapirene som følger med når du kjøper en garasjeport. I tillegg til CE-merking skal identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet, som har vært involvert i kontroll av produksjonen, være påført.

 

Hva betyr det at en garasjeport er CE-merket?

Garasjeportens CE-merke er et kvalitetsbevis som illustrerer at porten oppfyller grunnleggende krav til sikkerhet. For at en garasjeport skal kunne CE-merkes må porten først gå gjennom en rekke tester. Disse testene dekker følgende sikkerhetsfunksjoner:

 

  • Vanntetthet, vindbelastning og luftgjennomtrengelighet: En CE-merket port skal tåle ekstremvær. Dette kravet er spesielt viktig når de normale værforholdene oftest blåser mot garasjeporten. Uten korrekt beskyttelse er det fare for at vinden kan presse inn og skade porten.

 

  • Varmeisolering: En CE-merket port skal imøtekomme strenge krav til energisparende konstruksjon. Pakningssystemet til porten skal redusere varmetap og maksimere energisparingen i garasjen. Dette er ofte et viktig krav for huseiere som bruker garasjen som lagringsplass.

 

  • Klem- og fallsikring: Klemsikring innebærer bl.a. at det ikke skal være mulig å bli sittende fast mellom portblad og skinner, mens fallsikring innebærer at porten stoppes ved eventuelt fjærbrudd eller dersom vaieren ryker. Dette er gjerne viktige krav for barnefamilier som ikke ønsker at de minste ikke skal få fingrene sine i klem.

 

Hvem er ansvarlige for CE-merket på garasjeporten?

Garasjeporter skal CE-merkes. Merkingen viser nemlig at portprodusenten har avgitt et løfte om at produktet lever opp til direktivene. Det er bare produsenten (eller importøren) som kan CE-merke en garasjeport. Ved å CE-merke porten tar produsenten ansvar for utstedelse av ytelseserklæring og medfølgende CE- merking.

Forhandlere kan derimot ikke CE-merke garasjeportene som de selger. Grunnen til dette er at det kun er portprodusenten som har full oversikt over faktorene som påvirker sikkerheten til porten. Likevel er forhandleren ansvarlig for å påse at portprodusenten har utført korrekt CE-merking i henhold til kvalitetskravene.

 

Spørsmålene du bør stille når du skal kjøpe ny garasjeport

Planlegger du å kjøpe en ny garasjeport, må du sikre deg at porten lever opp til forskriftene. Etterspør derfor informasjon om hvordan selger og portprodusent har forsikret seg at garasjeporten er CE-godkjent. Nedenfor stiller vi de tre viktigste spørsmålene knyttet til sikkerhetskrav, slik at du får svar på de tingene du absolutt bør vite før du kjøper garasjeport:

  1. Er garasjeporten CE-merket?
  2. Har porten ytelseserklæring?
  3. Har porten blitt testet av en uavhengig og nøytral tredjepart?

Usikker på hvor du kan kjøpe en CE-godkjent garasjeport? Hörmann har CE godkjente garasjeporter. Finn din nærmeste Hörmann-forhandler her.