Hvor sikker er garasjeporten din?

OPPFYLLER GARASJEPORTEN OG PORTÅPNEREN DIN MYNDIGHETENES KRAV?


-«Sikkerhet handler ikke bare om å forhindre at tyver kommer inn i garasjen.»

Det finnes mange CE godkjente garasjeporter og portåpnere på markedet. Men dessverre er det mindre vanlig at portåpneren er testet og CE godkjent i kombinasjon med garasjeporten. Kontrollér om din gamle garasjeport oppfyller de gjeldende sikkerhetskravene i den europeiske standarden, med denne sikkerhets-sjekklisten.